sábado, 31 de octubre de 2009

La igualtat Social

La igualtat social

La igualtat social és una situació social segons el qual les persones tenen les mateixes oportunitats o drets en algun aspecte, és a dir, la igualtat social és tractar a tota la gent de la mateixa manera davant la societat. Hi ha diferents formes d'igualtat, depenent de les persones i de la situació social particular. Per exemple: Igualtat entre persones de diferent sexe; Igualtat entre persones de diferents races; Igualtat entre els individus d'altres espècies; Igualtat entre persones discriminades o de diferents països pel que fa a les oportunitats d'ocupació; Igualtat de diferents races respecte a drets de trànsit , d'ús de transports públics o d'accés a l'educació. La igualtat no és més que la simple realitat. La desigualtat social es refereix a una situació en què no totes les persones i ciutadans d'una mateixa societat, comunitat o país, tenen els mateixos drets, obligacions, béns, beneficis o accés a aquests. La definició està subjecta a variables segons interpretacions particulars. El terme desigualtat social es refereix a una situació socioeconòmica, no necessàriament jurídica. Això es reflecteix en el cas dels rics, quan reben un tracte millor o preferencial per tenir diners, que els pobres que no tenen els mateixos recursos. L'acció de donar un tracte diferent a persones entre les que existeixen desigualtats socials, s'anomena discriminació. Aquesta discriminació pot ser positiva o negativa, segons vagi en benefici o perjudici d'un determinat grup. La desigualtat, és una diferència entre dos actors socials. En aquesta desigualtat s'aprecia una injustícia que es pot superar. La disparitat entre "desigualtat" i "diferència" és que la primera es pot superar, mentre que la diferència, és una no igualtat insalvable, per exemple homes i dones tenen una diferència, no som iguals i no ho podem solucionar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario