sábado, 31 de octubre de 2009

Respecte

Respecte

Respecte és el reconeixement de que alguna cosa o algú té valor. L'hi pot definir com la base del suport de la moral i l'ètica. El respecte en les relacions interpersonals comença en l'individu, en el reconeixement del mateix com a entitat única que necessita que es comprengui l'altre. Consisteix a saber valorar els interessos i necessitats d'un altre individu en una reunió. Principi de respecte o autonomia de les persones Aquest principi es basa en dues teories ètico-morals que diuen textualment:  • El respecte per l'autonomia de l'individu, que es sustenta essencialment en el respecte de la capacitat que tenen les persones per a la seva autodeterminació en relació amb les determinades opcions individuals de què disposen.


  • Protecció dels individus amb deficiències o disminució de la seva autonomia en el qual es planteja i exigeix que totes aquelles persones que siguin vulnerables o dependents resultin degudament protegides contra qualsevol intenció de dany o abús per altres parts.

Aquest principi d'autonomia va servir com a base de la bioètica des dels aspectes sociopolítics, legals i morals encara que no per garantir el respecte de les persones en les transaccions mèdiques.


El Respecte com a virtut Moral


El respecte també es pot considerar com a punt mitjà entre dos extrems vistos per excés i per defecte.  • Per defecte: La por, tant a les persones que l'envolten com a objectes o situacions que afronta l'individu, portant a situacions d'impossibilitat a realitzar determinats projectes o metes, a tal el cas dels complexos d'inferioritat.

  • Per Excés: L'abús o desmesurada dels límits preestablerts per a un correcte ordre i tracte de les persones o situacions de cada individu, el que porta a conflictes amb els altres com també la imposició de límits i / o normes per tal de superar la crisi l'abús i restablir l'ordre dels drets de cada individu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario