domingo, 15 de noviembre de 2009

El Just Medi
DEFÈCTE ~~~~~ VIRTUT ~~~~~~ EXCÉS

Opresió ~~~~~~ Llibertat ~~~~~ Anarquía


Falsetat ~~~~~~ Honestitat ~~~~ Pedantía

Intransigència ~~Tolerància ~~~~~ LaxitutFalsetat: Acció humana que fa una persona que diu, coses bones igual que roïns, i que sap quedar be en tot el món i després a amagades opina contrariament a la seua opinio coneguda per el receptor.

Honestitat: Sustantiu provinent del adjectiu honest/-a que se li otorga a una persona que opina amb criteri adequat buscant la forma de dir les coses sense ferir al receptor en qüestió.

Pedant: Adjectiu que se li dona lloc a les persones que “no tenen pels en la llengua” i que donen la seua opinio al receptor sense que aquest li haja preguntat. Aquestes persones però, són realment les que diuen sempre la veritat.


Opresió: Acció que priva de tota llibertat a una persona.

Llibertat: Valor ètic que expresa el dret de una persona a que faça tot allò que vuiga dins de unes certes normes.

Anarquia: dret en el qual una persona pot expressar-se lliurement sense cap norma que el regule.


Intransigència: Estat en el que una persona no admet en el seu àmbit quotidiani algun factor que la molesta i per tant, no assimila la seua presència en aquest.

Tolerancia: Reacció d’una persona respecte a un agent que trenca el fil rutnari d’aquesta i que no li preocupa per res.

Laxitut: Estat suprem de passotisme davant una excepcio en la seua rutina.


No hay comentarios:

Publicar un comentario