lunes, 9 de noviembre de 2009

Ètica Aristotèlica

Dos ètiques van ser escrites per Aristòtil:

  • Ètica a Eudema: Que posa en evidència algunes influències platòniques
  • Ètica a Nicòmac: Què és la versió definitiva de l'ètica aristotèlica ja que perteneix al tercer període.

L'ètica d'Aristòtil, és, en primer lloc, una ètica de la felicitat ... però també és una ètica de la virtut ja que aquesta és el mitjà per excel·lència per aconseguir la felicitat.

La felicitat

La felicitat, consisteix en l'exercici perfecte de l'activitat pròpia de l'home. Aquesta activitat no és altra que l'activitat de l'ànima que perquè sigua perfecta ha de ser acompanyada per totes les virtuts. Aristotle afirma que l'activitat més pròpia de l'home i la que major felicitat li propociona és la saviesa. La felicitat consisteix a equilibrar virtut, contemplació i béns exteriors.

La virtut

Aristotil s'allunya del intel·lectualisme socràtic que vincula la virtut amb el coneixement. Per a ell, la virtut serà la disposició de l'ànima:

"No n'hi ha prou que l'acció tingua un caràcter determinat per tal que la conducta sigua justa o bona, cal també que l'home actue d'una manera determinada abans que res, que actue sabent, en segon lloc, que procedixca en raó d'una decisió conscient i que preferixca aquesta acció per si mateixa, finalment, que actue des d'una posició ferma i indestructible "

Aristòtil, Ètica a Nicòmac

La virtut llavors, s'adquireix a través de l'exercici i l'hàbit, és a dir que perquè un home es faça just, cal que practique la justícia. Aristòtil considera que ningú es fa just per "naturalesa" ni tampoc és suficient l'ensenyament.

El terme mitjà (mesótes)

Per Aristòtil, la virtut conisteix en un terme mig, la qual cosa no significava mediocritat sinó un equilibri entre els vicis dels extrems. El "valor" és un just medi entre la "temeritat" i el "por".

Per Aristòtil, el punt mitjà no és una abstracció en general sinó que s'aplica d'acord a les circumstàncies de cada cas.


L'home prudent, sabrà triar el just medi

No hay comentarios:

Publicar un comentario