sábado, 31 de octubre de 2009

La igualtat Social

La igualtat social

La igualtat social és una situació social segons el qual les persones tenen les mateixes oportunitats o drets en algun aspecte, és a dir, la igualtat social és tractar a tota la gent de la mateixa manera davant la societat. Hi ha diferents formes d'igualtat, depenent de les persones i de la situació social particular. Per exemple: Igualtat entre persones de diferent sexe; Igualtat entre persones de diferents races; Igualtat entre els individus d'altres espècies; Igualtat entre persones discriminades o de diferents països pel que fa a les oportunitats d'ocupació; Igualtat de diferents races respecte a drets de trànsit , d'ús de transports públics o d'accés a l'educació. La igualtat no és més que la simple realitat. La desigualtat social es refereix a una situació en què no totes les persones i ciutadans d'una mateixa societat, comunitat o país, tenen els mateixos drets, obligacions, béns, beneficis o accés a aquests. La definició està subjecta a variables segons interpretacions particulars. El terme desigualtat social es refereix a una situació socioeconòmica, no necessàriament jurídica. Això es reflecteix en el cas dels rics, quan reben un tracte millor o preferencial per tenir diners, que els pobres que no tenen els mateixos recursos. L'acció de donar un tracte diferent a persones entre les que existeixen desigualtats socials, s'anomena discriminació. Aquesta discriminació pot ser positiva o negativa, segons vagi en benefici o perjudici d'un determinat grup. La desigualtat, és una diferència entre dos actors socials. En aquesta desigualtat s'aprecia una injustícia que es pot superar. La disparitat entre "desigualtat" i "diferència" és que la primera es pot superar, mentre que la diferència, és una no igualtat insalvable, per exemple homes i dones tenen una diferència, no som iguals i no ho podem solucionar.

Respecte

Respecte

Respecte és el reconeixement de que alguna cosa o algú té valor. L'hi pot definir com la base del suport de la moral i l'ètica. El respecte en les relacions interpersonals comença en l'individu, en el reconeixement del mateix com a entitat única que necessita que es comprengui l'altre. Consisteix a saber valorar els interessos i necessitats d'un altre individu en una reunió. Principi de respecte o autonomia de les persones Aquest principi es basa en dues teories ètico-morals que diuen textualment: • El respecte per l'autonomia de l'individu, que es sustenta essencialment en el respecte de la capacitat que tenen les persones per a la seva autodeterminació en relació amb les determinades opcions individuals de què disposen.


 • Protecció dels individus amb deficiències o disminució de la seva autonomia en el qual es planteja i exigeix que totes aquelles persones que siguin vulnerables o dependents resultin degudament protegides contra qualsevol intenció de dany o abús per altres parts.

Aquest principi d'autonomia va servir com a base de la bioètica des dels aspectes sociopolítics, legals i morals encara que no per garantir el respecte de les persones en les transaccions mèdiques.


El Respecte com a virtut Moral


El respecte també es pot considerar com a punt mitjà entre dos extrems vistos per excés i per defecte. • Per defecte: La por, tant a les persones que l'envolten com a objectes o situacions que afronta l'individu, portant a situacions d'impossibilitat a realitzar determinats projectes o metes, a tal el cas dels complexos d'inferioritat.

 • Per Excés: L'abús o desmesurada dels límits preestablerts per a un correcte ordre i tracte de les persones o situacions de cada individu, el que porta a conflictes amb els altres com també la imposició de límits i / o normes per tal de superar la crisi l'abús i restablir l'ordre dels drets de cada individu.

Llibertat d'expresióLa llibertat d'expresió

La llibertat d'expressió és un dret fonamental o un dret humà, assenyalat en l'article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, i les constitucions dels sistemes democràtics, també ho assenyalen. D'ella deriva la llibertat d'impremta també anomenada llibertat de premsa.

Dret Humà

A l'Article 19 de la "Declaració Universal dels Drets Humans", es llegeix: "Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d'investigar i de rebre informacions i opinions, i el de difondre sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d'expressió. "
La "Convenció Americana sobre Drets Humans o Pacte de San José de Costa Rica" de 1969, a l'article 13. "Llibertat de pensament i d'expressió.
La prohibició de tota propaganda en favor de la guerra, també està consagrada en el "Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics".

D'altra banda, hi ha altres drets i llibertats (o "drets a la llibertat de ...", exemple: dret a la llibertat de reunió, manifestació, exercici de cultes, etc) conjuntament amb el dret a la llibertat d'expressió. Així el dret a la llibertat d'expressió no és un dret absolut ni il limitat, com tampoc ho és cap altre dret o llibertat. Cada dret o llibertat (dret a la llibertat de ...) té un àmbit de desenvolupament i de compressió, i cada persona que exerceix un dret, ha d'actuar dins d'aquest àmbit de desenvolupament i de comprensió d'aquest dret. Actuar més enllà d'aquest àmbit, és no actuar dins d'aquest dret, sinó fora d'ell, amb la possibilitat de qui actua de violar, vexar o atropellar drets d'altres persones, i és més greu encara quan es tracta de drets humans de les persones. El límit al dret humà de la llibertat d'expressió, està donat pel respecte a altres drets humans de les persones.
Concordant amb això, la "Convenció Americana sobre Drets Humans", expressa en el seu Article entre els ponents.
lunes, 5 de octubre de 2009

Diferències entre persones i animals


Normalment, quan li preguntes a una persona quina és la diferència entre un animal i una persona, el primer que et dirà sense pensar-s'ho molt, serà la capacitat de raonar. Però no és així. S'ha comprovat que els primats antropomorfs superiors són capaços saber si estan portant-se bé o no, de sumar mentalment i fins i tot recordar nombres huit xifres. D'aquesta forma, l'anterior afirmació queda descartada. Els éssers humans tenim qüalitats, per alguna manera dir-ho, un poc vanitoses, que els animals no tenen; potser per que els falta ixe punt de "picardia" o astúcia que nosaltes sí tenim, que ens fa analitzar i reflexionar sobre els nostres actes i els seues conseqüències, i ens fa veure-les des d'un altre punt de vista diferent. Algunes d'aquestes qüalitats són:

 • La cobdícia, l'afany d' çobtenir riqueses o capritxos, innecessaris, i que no serveixen per a res.

 • El rancor, la venjança o la envetja. El voler ser millor que els altres i sobreeixir dels demés, fins al punt que, si una persona descata o és "superior" a nosaltes en algun sentit, desitjar-li el mal aliè.

 • El sentit de l'humor, de entendre l'ironía i la perspicàcia.

 • L'estética, tendim a seguir un cànon de bellesa impossat per la societat, que té com a finalitat aconseguir la bellesa física.

 • L'ambició, la intenció d'aplegar a algun lloc, de tindre metes per a alcançar, de esforçarte per a aconseguir algun objectiu marcat.

 • L'egocentrisme, creure que les teues opinions o idees están per damunt de les dels demès. Pensar sempre primer en un mateix i no posar-se en el lloc dels altres.

 • El valor dels diners: Cuasi tot hui en dia es pot comprar gracies als diners, si no en tens, no eres ningú. Aquest valor no el tene els animals.

Yo crec que no tenim per que sentir-nos superiors als animals, no tenim que menysprear-los pel fet de que nosaltes sigam una espècie evolucionada, tots som éssers vius. Sempre és pot aprendre coses noves dels animals. I com diu una frase d’una cançó: Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber..."
Imatge: Goril·la mirant un llibre anomenat " The origin of Man"

sábado, 3 de octubre de 2009

Diferències entre els animals i els humans


En el pricipi de la Terra l'home es va crear com un animal més però, gracies a l'evolució, acabà sent la raça dominant del planeta. Per què nosaltres i no uns altres animals? Molts humans s'han fet aquesta pregunta, però els fets són que som diferents als animals. Què és el que ens fa tan diferents? • La capacitat de riure, de disfrutar, d'aprofitar el moment com millor ens convinga.

 • La capacitat de poder decidir en qualsevol moment, el que ens converteix en éssers racionals i que hem de ser responsables amb els nostres actes.

 • L'ambició, el desig de posseïr sempre més del que tenim, encara que ho tingam tot.

 • La capacitat d'aprenentatge, de poder assimilar coneixements conforme ens anem fent més grans i la nostra capacitat cerebral augmenta.

Però no totes les coses bones se l'enduen els humans. El temps també ha evolucionat els animals, donant-lis algunes qualitats que serien molt útils en l'home: • El respecte irrevocable cap a la pròpia espècie, per damunt de qualsevol cosa.

Aquestes són les diferències més significatives que he trobat, encara que sé que hi ha moltíssimes més, que sols esperen a algú que es fixen en ella.